Meghívó

Az ÓSSC (székhelye: 1192 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 12/b., nyilvántartási szám: 01-02-0010203) elnöksége az Alapszabály 6.9. pontja alapján

2023. október 30., hétfő 18:00 órára

a 1192 Budapest, Ady Endre út 7. címen található tanácsterembe összehívja az Egyesület küldött Közgyűlését.

A küldött Közgyűlés napirendje:

  1. Éves beszámoló elfogadása
  2. Éves tagdíj mértékének meghatározása
  3. Az Egyesület küldöttjei által beterjesztett javaslatok. A küldött Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
  4. Egyebek

Tudnivalók:

  1. A küldött Közgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik.
  2. A küldött Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a küldött Közgyűlés az eredeti időpontban nem határozatképes, az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontban tartott megismételt küldött Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
  3. A megismételt küldött Közgyűlés helyszíne a 1191 Budapest, Üllői út 206. (206 Center) címen található Sanya Chef étterem, időpontja: 2023. október 31. kedd 18:00.

Budapest, 2023. szeptember 25.

Horváth Tamás

elnök
s.k.